Nu kan du skicka in ditt abstrakt
Välkommen att berätta om din forskning, ditt projekt, utvecklingsarbete eller examensarbete på nästa Arbetsterapiforum! Skicka in ditt abstrakt senast den 3 september

Anmäl dig redan i höst!
Om du anmäler dig tidigt, får du inträde till en lägre avgift. Anmälan öppnar tidigt i höst. Håll utkik och skriv in i kalendern!

Arbetsterapiforum – Nordens största konferens för arbetsterapeuter

Arbetsterapiforum 2021, den 16–17 mars, Folkets Hus, Stockholm

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap och nya bekantskaper från hela Sverige! 

Nu kan du skicka in ditt abstrakt
Välkommen att berätta om din forskning, ditt projekt, utvecklingsarbete eller examensarbete på nästa Arbetsterapiforum! Skicka in ditt abstrakt senast den 3 september

Anmäl dig redan i höst!
Om du anmäler dig tidigt, får du inträde till en lägre avgift. Anmälan öppnar tidigt i höst. Håll utkik och skriv in i kalendern!

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.