Digitalt Arbetsterapiforum 2021 – lägre avgift, inga resor, inget hotell. Anmäl dig senast den 5 mars.

Som deltagare har du tillgång till allt material från Arbetsterapiforum två månader efter konferensen, fram till den 17 maj.

Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt

Vi ställer om, inte in! Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt!

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Ta del av programmet och anmäl dig senast den 5 mars.

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap från forskning och utvecklingsarbeten från hela Sverige!

I Umeå kommun kommer alla arbetsterapeuter att delta

“Efter ett år som varit påfrestande på många sätt för våra medarbetare så känns det viktigt att få medverka till påfyllning av kunskap och inspiration på ett coronasäkert sätt. När vi fick höra att Arbetsterapiforum blir digitalt i år och att priserna är så mycket lägre än de brukar, kändes det självklart för oss att ta tillfället i akt och låta alla arbetsterapeuter i Umeå kommun delta på konferensen. Eftersom alla föreläsningar kommer vara tillgängliga i två månader efter Arbetsterapiforum kan vi fördela medarbetarna så att det dagliga arbetet flyter på även under konferensdagarna.”

Lisa Karlsson, Helle Laegaard Forsgren och Sofie Hansson, enhetschefer Umeå kommun

Logga personer

Digitalt Arbetsterapiforum 2021 – lägre avgift, inga resor, inget hotell. Anmäl dig senast den 5 mars.

Som deltagare har du tillgång till allt material från Arbetsterapiforum två månader efter konferensen, fram till den 17 maj.

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.