Nästa Arbetsterapiforum äger rum 2023 i Folkets Hus, Stockholm.

Arbetsterapiforum

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. 2021 blev Arbetsterapiforum för första gången en helt digital konferens!

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Tillgången till extramaterialet har nu upphört

Alla som deltog på det digitala Arbetsterapiforum 2021 hade automatiskt tillgång till alla extramaterial efter konferensen, ända fram till den 17 maj. Nu när vi har passerat den 17 maj hoppas vi att du i lugn och ro hann ta del av allt material och att vi ses igen på Arbetsterapiforum 2023!

Logga personer

Nästa Arbetsterapiforum äger rum 2023 i Folkets Hus, Stockholm.

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.