Nu finns ett preliminärt program och anmälan är öppen! Anmäl dig senast den 5 mars.

Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt

Vi ställer om, inte in! Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 blir helt digitalt!

Arbetsterapiforum är den största mötesplatsen för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges Arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi.

Programmet utgår från inskickade bidrag – abstrakt – som arbetsterapeuter runtom i Sverige skickar in. De som forskar, har genomfört ett projekt- eller utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller vill presentera examensarbete kan skicka in sina bidrag.

Oavsett om du jobbar inom kommun, region, statlig eller privat sektor, om du är student, forskare eller doktorand, intresserad av barn och unga, mångfald eller utbildningsfrågor, så finns något för dig.

Nu finns ett preliminärt program och anmälan är öppen. Anmäl dig senast den 5 mars. 

Välkommen till en inspirerande och mångfacetterad konferens som erbjuder ny kunskap från forskning och utvecklingsarbeten från hela Sverige!

Logga personer

Nu finns ett preliminärt program och anmälan är öppen! Anmäl dig senast den 5 mars.

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.