Utställning och sponsorskap

Akademikerförsäkring – GULDSPONSOR av Arbetsterapiforum 2019

ErgoNova

Karolinska Institutet

Komikapp

Mediroyal

Medpro Clinic

Permobil

Reumatikerförbundet

Sensagon

Sleepify

Somna

Studentlitteratur

Svan Care

Tobii Dynavox

Top Hygien

VELA

Program för Sveriges Arbetsterapeuters egna montrar

Vi kommer att ha två montrar; i den ena kommer vårt förlag och vår webbaserade utbildningsplattform Akademin att presentera sina verksamheter. Vi kommer även att ha en viss försäljning. Du kan betala i första hand med Swish, men vi tar även betalning med kort. Vi kan inte ta emot kontanter. Du får givetvis kvitto, om du önskar.

Tisdagen den 2 april

Klockan 12-12.45: Träffa Lena Haglund, förbundets MOHO-expert och översättare till flera instrument. Lena berättar bland annat om det senaste MOHO-instrumentet “Intressechecklistan” som säljs till specialpris.

Klockan 12-12.45: Träffa specialistrådet

Klockan 13-14: Träffa några av dem som varit med och tagit fram boken “Pionjärerna – berättelser av tretton kvinnor som var med och formade svensk arbetsterapi”

Klockan 14-15: Träffa Marit Sundin och Karolina Anner, projektledare från RTP, som presenterar Coachprojektet som Sveriges Arbetsterapeuter medverkar i.

Klockan 15-16: Träffa Lena Haglund som berättar om hur Sveriges Arbetsterapeuter arbetar med levnadsvanor.

Onsdagen den 3 april

Klockan 10-10.30: Träffa förbundstyrelsen

Klockan 12.20 -13: Träffa författarna till kapitlet ”Barns hälsa och aktivitet under uppväxten och i skolan” i boken “Hälsa och aktivitet i vardagen“, Ulla Kroksmark, Marie Holmlund och Matilda Hafström. Boken säljs till specialpris.

Klockan 12.20-13: Träffa etiska rådet

Klockan 14-14.40: Träffa Iréne Linddahl, en av författarna till instrumentet “Dialog om arbetsförmåga“, DOA. Nu har författarna utvecklat en anpassning: ”DOA lättläst” med bland annat nysvenskar som målgrupp. Instrumentet säljs till specialpris.