Muntlig presentation, symposium, poster eller workshop?

Arbetsterapiforum är en konferens för både forskning och praktisk tillämpning av arbetsterapi. Vid forsknings- och examensarbeten är det därför viktigt att om möjligt lyfta koppling till praktisk tillämpning av resultaten i abstrakt och vid presentation.

Muntlig presentation

En muntlig presentation innebär ett föredrag på 14 minuter, med efterföljande möjlighet för publiken att ställa frågor i 5 minuter, och 1 minut tillgodo för tid till presentatörsbyte. De muntliga presentationerna byggs upp i sessioner utifrån teman, där vanligtvis fyra muntliga presentationer utgör ett block om 80 minuter. De muntliga presentationerna hålls i regel i större plenumsalar under ledning av en moderator som även håller i frågestunden. Moderatorn kommer att ta kontakt med presentatörerna inför konferensen.

Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Praktisk information

Inför presentationen så ska presentationen laddas upp i presentationsteknikrummet, senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före sessionens start och ta kontakt med moderatorn på plats. Att hålla tiderna under sessionen är viktigt. Moderatorn kommer därför att uppmärksamma dig på tiden och visar en gul skylt när två minuter återstår och en röd skylt när 30 sekunder återstår. Skulle någon programpunkt bli inställd ska ändå de utsatta tiderna hållas.

Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.
I samtliga salar för muntlig presentation finns tillgång till trådlös mikrofon. Det finns även tillgång till en handmikrofon för frågestunden.

Symposium

Ett symposium går på djupet i ett ämne och omfattar presentationer från flera medverkande (minst tre), samt har en avslutande sammanfattande diskussion. Vi ser gärna samverkan mellan olika lärosäten, tvärprofessionella eller internationella inslag. Ett symposium hålls i regel i rum med ca 100 sittplatser och omfattar 75-minuters presentation.

Abstrakt och presentationsspråk ska företrädesvis vara svenska, men om symposiet har ett internationellt perspektiv accepteras även engelska. Om presentationsspråket är engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”

Praktisk information

Inför presentationen så ska eventuell presentation laddas upp i presentationsteknikrummet senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före symposiets start. Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.

Workshop

I en workshop förväntas deltagarna delta aktivt. En workshop pågår under 75 minuter där upp till 45 deltagare deltar. Antalet deltagare är begränsat utifrån rummets storlek. Salsvärdar kommer att finnas utanför och hålla koll på att maxantalet inte överskrids.

Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Praktisk information

Inför presentationen så ska eventuell presentation laddas upp i presentationsteknikrummet senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före workshopens start.

Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.
Salarna är utrustade med stolar i biosittning. Efter workshopen ansvarar presentatörerna för att plocka undan eventuellt material efter samt återställa eventuell ommöblering.

Poster

En poster är precis som det låter, en affisch där du presenterar ditt arbete. Postern bör vara visuellt lättillgänglig. Du förväntas närvara vid din poster under en särskild postersession (tid för det anges senare).

Abstrakt och poster kan vara på svenska eller engelska. Om postern är på engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Praktisk information

Du ansvarar själv för att trycka och ta med din poster till Arbetsterapiforum. Postern ska sättas upp på morgonen dag 1 och sitta kvar hela konferensen. Du ansvarar även för att ta ner din poster efter att konferensen är slut.

Posterytan är maximalt 110 cm bred och 120 cm hög. Om du vill kunna sätta upp handouts och/eller visitkort i anslutning till postern behöver bredden på den vara mindre än 110 cm.  Anordning för uppsättning får du ta med på egen hand.

Posterskärmar är klädda med grått tyg och postern sätts lättast upp med korta nålar eller kardborrerondeller. Det kommer att finnas uppsättningsmaterial på plats. Det är inte tillåtet att ha bord, stolar eller andra möbler vid posterskärmarna.

Postertävling

En postertävling planeras och mer information om tävlingen kommer att komma senare.

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.