Muntlig presentation, Powerpoint och poster

Instruktionen nedan har anpassats efter de nya former för presentationer som är möjliga för ett digitalt Arbetsterapiforum.

Krav på upphovsrätt för medverkande

Du som har lämnat in abstrakt till Arbetsterapiforum den 16–17 mars 2021 behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material. Eventuellt brott mot upphovsrättslagen kan därför Sveriges Arbetsterapeuter inte hållas juridiskt ansvarigt för. Du behöver läsa hela instruktionen noggrant eftersom du är den som är juridiskt ansvarig. Det är en förutsättning för din medverkan. Läs instruktionen (pdf).

Teknisk instruktion för dig som ska medverka

Ladda ner instruktionen som pdf.

Muntlig presentation – livesänd

För livesänt program (sänds via Zoom) kommer de muntliga presentationerna att sättas samman i sessioner utifrån teman och modereras av moderator. Frågor och reflektioner från moderatorn kommer att samlas ihop till en gemensam frågestund i slutet av sessionen. Moderatorn kommer att ta kontakt med presentatörerna inför konferensen. Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

En muntlig presentation innebär ett föredrag på max 10 minuter – se till att din presentation inte överskrider det. Moderatorn kommer att hålla koll på tidsschemat. I det livesända programmet kan du välja att antingen presentera live eller genom en förinspelad presentation. För mer information, se de instruktioner som skickats till dig via mejl eller vänd dig till sessionens moderator.

Praktisk information

Sändningen genomförs via Zoom och presentatörer kommer inför konferensen att få en utförligare instruktion om uppkoppling och förberedelse. Alla som medverkar kommer även att kallas till ett genrep med praktisk genomgång av ljud och bild för att säkerställa att uppkoppling fungerar. Mer instruktion kommer senare. Presentationerna kommer att kunna ses i efterhand under två månader.

För dig som väljer att delta live med en förinspelad presentation som du skickar in till oss i förväg, hittar du manual för hur du går tillväga nedan. Sista dag att skicka in din film är den 19 februari. 

Alla som deltar under livesändningen behöver skicka in sina Powerpoint-presentationer till abstract@commee.se senast den 2 mars.

Muntlig presentation – förinspelad

En muntlig presentation innebär ett föredrag på max 10 minuter. Det är viktigt att din inspelade presentation som du skickar in till oss inte överstiger 10 minuter, som är maxtiden. I annat fall kommer filmen att refuseras och skickas åter. Vi har inte möjlighet att hjälpa till med filmredigering så det är viktigt att du säkerställer att det du skickar in är okej.

Förinspelade presentationer kommer att finnas att ta del av via Arbetsterapiforums webb och utgör del av det exklusiva material som bara betalande deltagare kan ta del av. Presentationerna är korta filmer och sorteras efter teman så att deltagare enkelt kan hitta. Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Praktisk information

Presentationen spelar du själv in via datorn, till exempel via Teams, Zoom eller PowerPoint och skickar in till oss. Här kan du ladda ner instruktioner för hur du spelar in och skickar din presentation till oss (pdf). Sista dag att skicka in din film är den 19 februari. 

Presentationerna kommer att kunna ses i efterhand under två månader.

Mall för Powerpoint och bakgrundsbild Zoom

Poster

En poster är en digital affisch i form av en pdf eller en bild där du presenterar ditt arbete. Postern kommer att finnas att ta del av som exklusivt material via Arbetsterapiforums webbplats som bara betalande deltagare kan ta del av. Postrar sorteras efter teman.

Abstrakt och poster kan vara på svenska eller engelska. Om postern är på engelska ska detta ha skrivits i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Praktisk information

Du ansvarar själv för att ta fram och skicka in din poster till Arbetsterapiforum. Vi rekommenderar ett liggande format (A4) för att lättast kunna visa på skärm. Mejla din poster till gelinda.jonasson@arbetsterapeuterna.se senast den 1 mars.

Presentationerna kommer att kunna ses i efterhand under två månader.

 

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.