Behandling av personuppgifter

I samband med att du anmäler abstrakt eller anmäler ditt deltagande, ger du oss tillåtelse till att behandla dina personuppgifter.
Behandlingen behöver ske för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig, enligt avtal om deltagande, som ligger till grund för att Arbetsterapiforum ska kunna arrangeras.

Abstrakt

När det gäller abstrakt ansvarar inskickade kontaktperson att samtycke om behandling av personuppgifter inhämtats från övriga medförfattare till abstraktet. Accepterade abstrakts publiceras med författares namn och lärosäte på webb samt i app. Vad gäller accepterade abstrakts sparas endast namn och lärosäte för arkivering, vilket är nödvändigt för att kunna styrka medverkande.

Deltagande

När det gäller anmälan om att delta på Arbetsterapiforum behandlas dina personuppgifter enbart utifrån berättigade intressen och behandlingen av personuppgifter begränsas till kontaktuppgifter och uppgifter om särskilda behov. Uppgifterna om deltagande sparas inte för att behandlas i återkommande eller andra sammanhang annat än att du kan komma att få information om när och var närmast efterföljande Arbetsterapiforum ska hållas. Övriga uppgifter behandlas enbart utifrån eventuellt uppställda krav i skatte- och bokföringslagstiftningen.

Övrigt

Om du vill läsa mer om Sveriges Arbetsterapeuters behandling av personuppgifter, kan du göra det på arbetsterapeuterna.se.

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.