Kriterier och granskning av abstrakt

Abstraktinlämningen är stängd.

Följande gäller samtliga abstrakt

Läs noga igenom instruktioner och kriterier innan du lämnar in.

 • Abstrakt ska vara skrivna på svenska, förutom för poster och symposium som kan vara på svenska eller engelska.
 • Titeln får max vara 150 tecken.
 • Abstrakttexten får innehålla max 250 ord.
 • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Abstrakttexten publiceras i enlighet med det som skickats in.
 • All korrespondens angående abstraktet sker med inlämnande författare som ansvarar för att information når eventuella medförfattare och presentatörer.
 • Abstrakt som skickats in kan inte ändras.
 • Antagna abstrakt presenteras i en abstraktsamling på arbetsterapiforum.se.
 • Alla presentatörer erlägger deltagaravgift och måste vara anmälda senast den 3 december 2020 för att säkerställa sin presentation i programmet.

Hur går abstraktgranskningen till?

Arbetsterapiforums program bygger på abstrakten som skickas in. Programgruppen granskar abstrakten anonymiserade och tar enbart ställning till den text som presenteras där. Därför är det viktigt att alla viktiga delar av ditt arbete finns beskrivna i abstrakttexten.

Varje abstrakt bedöms av minst två ledamöter ur programgruppen.

Bedömningskriterierna är:

 • Instruktionerna vid inlämnande av abstrakt har följts
 • Titeln ska överensstämma med innehållet i abstrakttexten
 • Abstraktet ska ha en tydlig koppling till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap
 • Abstraktet ska inte vara ren reklam för en produkt eller företag
 • Abstraktet ska ej strida mot Sveriges Arbetsterapeuters stadga (avs 1.2 Gemensam värdegrund)
 • Abstraktet ska inte ha presenterats på tidigare Arbetsterapiforum i samma form (vidareutveckling av resultat är välkommet)

Programgruppen består av:

 • Maria Haak, leg. arbetsterapeut, docent, Lunds universitet
 • Aileen Bergström, leg. arbetsterapeut, med. dr., Karolinska institutet
 • Elin Ekbladh, leg. arbetsterapeut, med. dr., Linköpings universitet
 • Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, fil. dr., Jönköping University
 • Maria Prellwitz, leg. arbetsterapeut, docent, Luleå tekniska universitet

 

Kontakt

Lena Gennemark Edsbäcker
Projektledare

arbetsterapiforum@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

 

Behandling av personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.