För presentatörer – Muntlig, symposium, poster eller workshop

Arbetsterapiforum är en konferens för både forskning och praktisk tillämpning av arbetsterapi. Vid forsknings- och examensarbeten är det därför viktigt att om möjligt lyfta koppling till praktisk tillämpning av resultaten i abstrakt och vid presentation.

Muntlig presentation

En muntlig presentation innebär ett föredrag på 14 minuter, med efterföljande möjlighet för publiken att ställa frågor i 5 minuter, och 1 minut tillgodo för tid till presentatörsbyte. De muntliga presentationerna byggs upp i sessioner utifrån teman, där vanligtvis fyra muntliga presentationer utgör ett block om 80 minuter. De muntliga presentationerna hålls i regel i större plenumsalar under ledning av en moderator som även håller i frågestunden. Moderatorn kommer att ta kontakt med presentatörerna inför konferensen.

Inför presentationen så ska presentationen laddas upp i presentationsteknikrummet, rum 401, senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före sessionens start och ta kontakt med moderatorn på plats. Att hålla tiderna under sessionen är viktigt. Moderatorn kommer därför att uppmärksamma dig på tiden och visar en gul skylt när två minuter återstår och en röd skylt när 30 sekunder återstår. Skulle någon programpunkt bli inställd ska ändå de utsatta tiderna hållas.

Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.

I samtliga salar för muntlig presentation finns tillgång till trådlös mikrofon. Det finns även tillgång till en handmikrofon för frågestunden.

Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Symposium

Nytt för Arbetsterapiforum 2019 är att vi erbjuder möjligheten att hålla ett symposium. Ett symposium är en 75-minuterspresentation som går på djupet i ett ämne. Symposiet bör omfatta flera presentationer och vi ser gärna tvärprofessionella eller internationella inslag.

Symposierna hålls i regel i rum med ca 100 sittplatser.

Inför presentationen så ska eventuell presentation laddas upp i presentationsteknikrummet, rum 401, senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före symposiets start.

Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.

Abstrakt och presentationsspråk ska företrädesvis vara svenska, men om symposiet har ett internationellt perspektiv accepteras även engelska. Om presentationsspråket är engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”

Workshop

En workshop pågår under 75 minuter där upp till 45 deltagare förväntas delta aktivt.

Antalet deltagare är begränsat utifrån rummets storlek. Salsvärdar kommer att finnas utanför och hålla koll på att maxantalet inte överskrids.

Inför presentationen så ska eventuell presentation laddas upp i presentationsteknikrummet, rum 401, senast en timme före start. Var även på plats i god tid, minst 10 minuter före workshopens start.

Projektor och dator finns i alla salar. I anslutning till alla salar finns även en tekniker att tillgå.

Efter workshopen ansvarar presentatörerna för att plocka undan eventuellt material efter samt återställa eventuell ommöblering.

Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Poster

En poster är precis som det låter, en affisch där du presenterar ditt arbete. Postern bör vara visuellt lättillgänglig. Du förväntas närvara vid din poster under en särskild postersession som hålls den 2 april 13.50-14.30.

Du ansvarar själv för att trycka och ta med din poster till Arbetsterapiforum. Postern ska sättas upp på morgonen dag 1 och sitta kvar hela konferensen. Det är inte tillåtet att ha bord, stolar eller andra möbler vid posterskärmarna.

Posterytan är maximalt 110 cm bred och 120cm höjd. Posterskärmar är klädda med grått tyg och postern sätts lättast upp med korta nålar eller kardborrerondeller. Det kommer att finnas uppsättningsmaterial på plats.

Vill du ha någon anordning för handouts och/eller visitkort får du ta med detta på egen hand.

Abstrakt och poster kan vara på svenska eller engelska. Om postern är på engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Postertävling: Under den 2 april kommer det att vara möjligt för deltagarna att rösta på bästa poster. Vinnare annonseras på eftermiddagen den 3 april. Mer information om tävlingen kommer senare.