Allmänt, kriterier och granskning

Följande gäller samtliga abstrakt

 • Läs noga igenom instruktioner och kriterier innan du lämnar in.
 • Abstrakt ska vara skrivna på svenska, förutom för poster och symposium som kan vara på svenska eller engelska.
 • Titeln får max vara 150 tecken.
 • Abstrakttexten får innehålla max 250 ord.
 • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Abstrakttexten publiceras i enlighet med det som skickats in.
 • All korrespondens angående abstraktet sker med inlämnande författare som ansvarar för att information når eventuella medförfattare och presentatörer.
 • Abstrakt som skickats in kan inte ändras.
 • Antagna abstrakt presenteras i en abstraktsamling på arbetsterapiforum.se.

Alla presentatörer erlägger deltagaravgift och måste vara anmälda senast den 1 februari 2019 för att säkerställa sin presentation i programmet.

Hur går abstraktgranskningen till?

Arbetsterapiforums program bygger på abstrakten som skickas in. Programgruppen granskar abstrakten anonymiserade och tar enbart ställning till den text som presenteras där. Därför är det viktigt att alla viktiga delar av ditt arbete finns beskrivna i abstrakttexten.

Varje abstrakt bedöms av minst två ledamöter ur programgruppen.

Bedömningskriterierna är:

 • Instruktionerna vid inlämnande av abstrakt har följts
 • Titeln ska överensstämma med innehållet i abstrakttexten
 • Abstraktet ska ha en tydlig koppling till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap
 • Abstraktet ska inte vara ren reklam för en produkt eller företag
 • Abstraktet ska ej strida mot Sveriges Arbetsterapeuters stadga (avs 1.2 Gemensam värdegrund)
 • Abstraktet ska inte ha presenterats på tidigare Arbetsterapiforum i samma form (vidareutveckling av resultat är välkommet)

Du får besked om ditt abstrakt har antagits eller ej i början av oktober 2018.

Programgruppen består av:

Maria Haak (ordförande), leg. arbetsterapeut, docent, Lunds universitet

Aileen Bergström, leg. arbetsterapeut, med. dr., Karolinska institutet

Elin Ekbladh, leg. arbetsterapeut, med. dr., Linköpings universitet

Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, fil. dr., Jönköping University

Maria Prellwitz, leg. arbetsterapeut, docent, Luleå tekniska universitet