Program

Preliminär översikt

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:

Ungefär en månad innan Arbetsterapiforum kan du ladda ner programmet i en särskild app, som också kommer att innehålla kompletterande information om dagarna. Mer information om detta kommer att presenteras här när det är aktuellt.

Den 2 april börjar invigningen klockan 10. Registreringen börjar klockan 8.30.

Sal A
Sal B
Sal C
Sal 202
Sal 203-204
Sal 300
Sal 307
Sal 501
Posterutställningen
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
Invigning med inbjudna gästtalare och underhållning (plenum)
10:00-11:30
Muntliga presentationer - Barn och ungdomar (block 1)
12:30-13:50
Workshop: Studenthandledning under verksamhetsintegrerat lärande (block 1)
12:30-13:50
Muntliga presentationer - Mångfald och vardagsaktiviteter (block 1)
12:30-13:50
Symposium: Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med kronisk sjukdom ( block 1)
12:30-13:50
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa (block 1)
12:30-13:50
Muntliga presentationer - Intervention och hälsofrämjande perspektiv (block 1)
12:30-13:30
Postersession
13:50-14:30
Muntliga presentationer - Vardagsrehabilitering och äldre (block 2)
14:30-15:50
Workshop: Nya roller för arbetsterapeuter i ett digitaliserat samhälle (block 2)
14:30-15:50
Muntliga presentationer - Vardagsteknik (block 2)
14:30-15:50
Symposium: Arbetsterapeutens bidrag i skolan (block 2)
14:30-15:50
Muntliga presentationer - Utredning och intervention vid kognitiv nedsättning (block 2)
14:30-15:50
Muntliga presentationer - Delaktighet och vardagsgemenskap (block 2)
14:30-15:50
Inspirationsföreläsning med Georgios Karpathakis - "Underbara ADHD", plenum
16:30-17:00
Muntliga presentationer - Vardagsaktiviteter vid funktionsnedsättning (block 3)
08:30-09:50
Symposium: New international clinical recommendations on Developmental Coodination Disorders (block 3)
08:30-09:50
Programpunkt ej klar (block 3)
08:30-09:50
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa (block 3)
08:30-09:50
Muntliga presentationer - Skola (block 3)
08:30-09:30
Muntliga presentationer - Äldre och teknik (block 3)
08:30-09:50
Muntliga presentationer - Utbildning och professionsfrågor (block 4)
10:30-11:50
Symposium: Nya Arbetsterapi insatser riktade till äldre (block 4)
10:30-11:50
Workshop: Möt redaktionen för SJOT (block 4)
10:30-11:50
Muntliga presentationer - Aktivitetsbalans (block 4)
10:30-11:50
Muntliga presentationer - Instrument och intervention vid fatigue och energibesparing (block 4)
10:30-11:30
Muntliga presentationer - Boende och hälsa (block 4)
10:30-11:50
Muntliga presentationer - Hälsofrämjande perspektiv och vardagsaktivitet vid psykisk ohälsa (block 5)
13:00-14:20
Workshop: Arbetsterapeuter i äldreomsorgen (block 5)
13:00-14:20
Symposium: Nya möjligheter i vardagen (block 5)
13:00-14:20
Muntliga presentationer - Utredning och intervention vid hjärnskada (block 5)
13:00-14:20
Utdelning av Ingela Peterson Lies stipendium (block 5)
13:00-14:20
Muntliga presentationer - Arbetsliv och hälsa, (block 5)
13:00-14:20
Muntliga presentationer - Stress och vardagsliv (block 6)
14:40-15:40
Symposium: Rehabilitering i hem och vardagsmiljöer (block 6)
14:40-16:00
Workshop: Vi skapar och utvecklar våra svenska begrepp (block 6)
14:40-16:00
Muntliga presentationer - Struktur i vardagen (block 6)
14:40-16:00
Muntliga presentationer - Interventioner och vardagsaktiviteter vid hjärnskada (block 6)
14:40-16:00
Muntliga presentationer - utredning och intervention, (block 6)
14:40-16:00